Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lekoja Consulting Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Lekoja Consulting Oy

Y-tunnus: 3248745-8

Juhonkatu 1 B 25

15700 LAHTI

045 8079363

[email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonas Hovinen

[email protected]

050 3673268

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja prospektirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivujen kautta on mahdollista lähettää yhteydenottolomake. Sivustolla on mahdollisesti myös muita täytettäviä ja sähköisesti lähetettäviä lomakkeita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja toiminnan kehitys. Rekisterin tiedot perustuvat lomakkeen lähettäjän täyttämiin tietoihin. Lomakkeen lähettäessään lomakkeen lähettäjä antaa suostumuksen tietojensa rekisteröintiin. Rekisterin tiedot säilytetään Lekoja Consulting Oy:n käyttämässä julkaisujärjestelmässä. Lomakkeilla antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei myöskään käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: 

  • Työhakemukset
  • Yritysrekisteri
  • Lomakkeet
  • Sähköpostilistat
  • Evästeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lomakkeiden tiedot voidaan luovuttaa Lekoja Consulting Oy:n sisällä palautteen, kysymysten tai kommenttien käsittelyä varten. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten tai organisaatioiden käyttöön.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

yrityksesi kotisivujen tarvekartoitus

Testaa yrityksesi tarve uusille verkkosivuille

6%

Voit testata toimivuuden täältä: https://search.google.com/test/mobile-friendly

Voit testata tämän kirjoittamalla tärkeimmät tuotteesi, tai palvelusi Googleen ilman yrityksen nimeä.

Verkkosivusi kaipaavat uudistusta!

Suosittelemme uusimaan verkkosivuston niin, että se auttaa yrityksesi myynnin tehostamisessa.

Verkkosivusi ovat hyvässä kunnossa!

Mahtavaa! Sivustosi ovat hyvässä kunnossa ja välitöntä tarvetta uudistukselle ei ole.

Verkkosivusi seuranta ja mittaaminen kaipaavat ehostusta!

Sivuston onnistumisen mittaaminen on äärimmäisen tärkeä osa sivuston kehittämistä. Jos olemassa olevat kipupisteet pystytään tunnistamaan, niihin pystytään myöskin puuttumaan!